Curriculum Vitae

Min Curriculum Vitae

Terje Lloyd Andersen
181151–xxxxx
Klokkerstien 5, 1592 Våler i Østfold
Mob 922 87 090

Hjemmeside: www.terjello.com
e-post: terjelloyd@hotmail.com

IT-KVALIFIKASJONER:

Har arbeidet med alle underprogrammer i Microsoft Office-familien samt at jeg har gode kunnskaper innen akutt-medisinske programvarer (AMIS, digitale kartverk, digital flåtestyring og digitale radiosystemer).

Basert på mine kunnskaper og erfaring mestrer jeg følgende :

· Planlegging og gjennomføring av kurser

· Veiledning og opplæring av enkeltpersoner

· Spesifisering av nye krav og ønsker

· Endringshåndtering: kartlegging og implementering av endrede brukerbehov/ønsker, korrigering av feil, spesielt brukerrelaterte

· Testing av nye funksjoner og nye systemer

· Brukerundersøkelser (utforming av undersøkelser og resultatevaluering)

 

Som person er jeg alltid nysgjerrig på nye muligheter innen IT og holder meg godt oppdatert. Jeg er tålmodig og har evne til å sette meg inn i brukeres ulike problemstillinger.

· Som seksjonsleder for AMK Østfold, utarbeidet jeg hovedmengden av undervisningsmateriellet til bruk for opplæring av "eget personell".
Undervisning og veiledning var en "normal" oppgave i denne jobbfunksjonen.

· Som markedsfører innen medisinteknisk utstyr samt som legemiddelkonsulent, var undervisning og veiledning en nødvendighet.

 

Ved innføring av digitaliserte hjelpemidler ved AMK, fikk jeg mange tilbakemeldinger om at opplæring og veiledning ble svært godt mottatt av kursdeltagerene. De samme tilbakemeldinger fikk jeg også ved de AMK og LV (legevakt) kurs jeg har organisert og gjennomført.

 

MEDISINSKE KVALIFIKASJONER:

· Offentlig godkjent sykepleier med anestesi/akuttmedisn som spesialutdanningsområde.
Innehar således solid medisinsk-/akuttmedisinsk fagkompetanse med mange års arbeidserfaring innen norsk helsevesen samt arbeide på norsk kontinalsokkel som Off-shore sykepleier.

· Sertifisering som legemiddelkonsulent og har hatt markedsansvar for b.a. inhalasjonsmedikamentet Forene, markedsføring av clarithromyzin, bruk av "lav flow"-anestesisystemer, respiratorer samt luftfuktings-systemer fra Fisher&Paykel samt flere andre medisinsktekniske instrumenter-/behandlingshjelpemidler.

IT-Kompetanse

Innehar god systemforståelse og "oversikt" over datarelaterte oppgaver samt gode "ikke-formelle" kunnskaper om datanettverk og sikkerhetsaspekter ved bruk av dataverktøy.
Har i svært mange sammenhenger blitt benyttet som "problemløser" i forbindelse med helsesektor-forhold med relasjon til dataverktøy. Jeg har brukt databaserte arbeidsverktøy daglig siden 1984.

Har siden 2001 hatt eget support-firma, LAC-Lloyd Andersen Consult, Org.nr. 983727727 . (www.terje.lloyd.andersen.as).
Firmaet har vært "delevis sovende" grunnet ordinære arbeidsoppgaver innen det offentlige helsevesenet samt perioder med sykdom.

Jeg vil allikevel nevne at jeg har satt opp både trådbaserte og trådløse nettverk, og er vél kjent med de vanligste krypteringsmetoder.

Jeg har også, i de nevnte jobb-sammenhenger, tilegnet meg gode kunnskaper innen de mest benyttede operativsystemer (Windows, Apple, Linux (Ubuntu/Kubuntu)) samt de vanligste kontorrelaterte dataprogrammer.
Spesielt interessant var jobben som teknisk-systemansvarlig for Akutt-medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK-113) hvor innsikt og kunnskap i databaserte løsninger for utvikling av tjenesten var sentrale oppgaver.

 

Dessverre har jeg ikke formell utdanning vedr. mine datarelaterte kunnskaper.

Imidlertid har jeg gjennomført sertifisering innen Datakortets modul 2, 3, 4 og 7. (XP, Office Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007 samt Internett Explorer 8.0)

Sertifiseringsprøver gjennomført den 30.april og 21. mai 2010.

Yrkeserfaring Etter Endt Fagutdanning ( Omvendt Kronologisk Orden)

06.09.2008
15.08.2009

Sykehuset Østfold, Innkjøpsavdelingen: Forlenget vikariat: Innkjøper/ Avtaleforvalter

· Prosjektleder for anskaffelse av nye ambulanser til Sykehuset Østfold

· Prosjektleder for anbudsarbeidet vedr. bygg-faglige arbeider ved Sykehuset Østfold Moss

· Prosjektleder for anskaffelse av Fako-maskiner til Øyeavd., Sykehuset Østfold

06.03.2008
06.09.2008

Sykehuset Østfold, Innkjøpsavdelingen: Vikariat: Innkjøper/ Avtaleforvalter

Spesielle Prosjektoppdrag i tilknytning Til Stilling Som Seksjonsleder Ved AMK, SØF

2004 – 2008

Deltagelse i Nasjonalt Nødnettprosjekt (Nytt digitalt kommunikasjonsløsning for ”blålys-etatene”):

· 2004: Deltagelse i utforming av Helsesektorens kravspesifikasjon til nytt Nødnett

· 2005: Deltagelse ved sentral behandling av anbud i.forb. med anskaffelse nytt Nødnett
( Sikkerhetsklarering: Nivå hemmelig) – 40% lønnskompensasjon via prosjektet

· 2006-2007: Deltagelse i INNF0 (Innføring av Nytt Nødnett Fase 0):
AMK-arbeidsgruppe– 40% lønnskompensasjon via prosjektet

· 2007-2008: Deltagelse i INNF0 AMK-arbeidsgruppe/Prosedyregruppe, –
40% lønnskompensasjon via prosjektet

· 2007: Deltager i Nasjonal Referansegruppe- prosedyrer, SHDir

Primo 2006

· Konvertering/revisjon av papirbaserte prosedyrer samt registrering i Elektronisk Kvalitetssystem (EK)

Des 2005

· Innføring digitalt kartverk og GPS-posisjonering av ambulanser ved AMK

Medio 2004

· Planlegging og gjennomføring av opprettelse av Katastrofekontor

Medio 2004

· Planlegging og gjennomføring flytting av AMK til nye lokaler

2001 - 2007

· Produksjon/vedlikehold av undervisningsmateriell samt gjennomføring av operatørkurs AMK/LV

Medio 2002

· Innføring av dataverktøy på AMK (Akutt-Medisinsk-Informasjons-System)-AMIS

1999 – 2001

· Utarbeidelse, utkast og systematisering av Katastrofeplan v.1 for Sykehuset Østfold HF

01.12.2000 -

Sykehuset Østfold Fredrikstad, Divisjon for Akuttmedisin:
- Seksjonsleder/Tekn.systemansv. Nødmeldetjenesten/AMK, , - 100% stilling

09.08.1999 – 01.12.2000

Østfold Fylkeskommune, Sykehuset Østfold Fredrikstad, Divisjon for Akuttmedisin:
- Konstituert Systemansvarlig for Nødmeldetjenesten, - 100% stilling

19.04.1999 – 08.08.1999

PROSJEKTOPPDRAG:

- Systemdokumentasjon for Divisjon for Akuttmedisin, Sykehuset Østfold Fredrikstad, Avd.for kvalitetsutvikling - 75% stilling

- Sykehuset Østfold Moss, Divisjon for Akuttmedisin – ”To-akuttmodellen”

- Samordning av akuttmottak/intensivavdeling vedr. vikarer m.m ,- 100% stilling

01.03. 1997 – 19.04.1999

Sykehuset Østfold Moss: Spesialsykepleier, Akutt Mott.avd., - 75% stilling

28.02.1997 – 31.03.1998

Jacomedic A/S, Moss:
Produktgruppesjef, Anestesi / Intensiv / Pharm.prod., , 25% stilling

01.05.1995 –28.02.1997

Jacomedic A/S, Moss:
Produktgruppesjef, Anestesi / Intensiv / Pharm.prod., , 100% stilling

01.01.1992 – 31.04.1995

ABBOTT NORGE, Billingstad: Legemidelkonsulent -
Distriktssjef / Avd.leder, Hospital Products Division - 100% stilling

01.10.1990 – 31.12.1991

as Apotekernes Fællesindkjøp, Divisjon Sykehus, Oslo:
Produktsjef sykehusartikler - 100% stilling

01.04.1987 – 30.09.1990

Gambro A/S, Horten: Produktspesialist / Spesialkonsulent - 100% stilling

01.04.1985 -
01.04.1987

Kone Instrumentdivisjon AS, Kjelsås, Oslo: Produktspesialist / Spesialkonsulent - 100% stilling

01.08.1982 – 01.04.1985

Sykehuset Østfold Moss: Intensiv-/anestesisykepleier – 100% stilling

30.03.1981 – 29.07.1982

Dolphin A/S, Tananger: Offshoresykepleier - Borgny Dolphin - 100% stilling

11.06.1979 – 07.04.1981

Sykehuset Østfold Moss: Spesialsykepleier, Intensivavd. - 100% stilling

29.02.1977 – 01.02.1978

Rikshospitalet, Oslo: Ledende sykepleier, Kir.Avd. A,(hjertekir. postopr.avd.) - 100% stilling

13.05.1976 – 28.02.1977

Rikshospitalet, Oslo: Sykepleier, Kir.Avd. A,(hjertekir. postopr.avd.) - 100% stilling

Andre Fagrelaterte Arbeidsforhold/ Funksjoner

14.06.2002 -
31.12.2006

Moss Kommune, Mosseregionen Legevakt, Moss:

- Spesialsykepleier, Vikaravtale (Sporadiske helgevakter)

Grunnleggende Skolegang (kronologisk orden)

1968 - 1971

Ringve Gymnas, Trondheim: Naturfaglig studieretning

1972 - 1973

Torshus Folkehøgskole, Fannrem: Allmennfaglig linje

Fagutdanning

07.08.1973 – 06.08.1976

Statens Sykepleierhøyskole, Oslo: Offentlig godkjenning som sykepleier,
November 1976, Godkj.nr. 39291

febr. 1978 -
mai 1979

Spesialutdanning anestesi, Rikshospitalet, Oslo

26.08.1993

RUFI (Representantskapet för den utländska farmaceutiska industrin):
Utdanning og norsk registrering som legemiddelkonsulent
Reg.nummer: 1685/93

Praksis Før Sykepleierutdanning

1967 - 1971

Vinjes Transport AS, Trondheim: Ferie- og helgevikar: Ambulansetjenesten

1969 - 1971

Regionsykehuset i Trondheim: Portørvikar, Legevakten,

1971 - 1972

Reitgjerdet Psykiatriske sykehus, Trondheim (Kriminalpsykiatri): Pleiemedhjelper, 100%-stilling

Videreutdanning

01.02.1978 – 31.05.1979

Rikshospitalet, Oslo: Spesialutdanning i anestesi

Fagrelaterte Kurs (kronologisk orden)

16.01.1978 – 27.01.1978

Rikshospitalet, Oslo: Kurs for ledende sykepleiere

26.10.1979 – 28.10.1979

Norsk Luftambulanse: Kurs i Akuttmedisin, Avansert del 1,

18.01.1980 – 20.01.1980

Norsk Luftambulanse: Kurs i Akuttmedisin, Avansert del 2,

23.03.1981- 03.04.1981

Statens Havarivernskole, Haugesund: Sikkerhetskurs for offshore personell,

10.03.1983 – 12.03.1983

Jean Mette A/S, Oslo: Sikkerhet ved bruk av narkoseutstyr,

01.02.1983 – 01.04.1983

Friundervisningen, Moss: Grunnkurs i EDB og programmering,

06.02.1984 – 08.02.1984

Sykehuset Østfold Moss: «Omsorg for alvorlig syke og døende»,

07.10.1985- 09.10.1985

Betanien Sykepleierhøgskole, Oslo: Etterutdanningskurs for sykepleiere,

1987

Gambro Engström, Bromma, Sverige: Salgskurs elektronisk styrt anestesiapparat (ELSA)

04.02.1991- 06.02.1991

Institutt for ledelse og personalutvikling, Stabekk:
a) Målrettet og kompetanseutviklende ledelse

04.06.1991 – 06.06.1991

Institutt for ledelse og personalutvikling, Stabekk:

b) Effektiv kommunikasjon og presentasjonsteknikk

17.06.1991 – 19.06.1991

Institutt for ledelse og personalutvikling, Stabekk:

c) Kompetanseutviklende ledelse og gjennomføring av planleggings- og utviklingssamtaler

1992 - 1995

ABBOTT NORGE, Billingstad: Diverse fagkurs (Anestesi/Intensiv/farmakologi)

Mai - 1997

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad: Kurs for AMK/LV–operatører

18.10.1999 -

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad:

Diverse sykehus-interne kurs:
a) Turnusplanlegging,
b) Prosjektstyring,
c) Bruk av Pivot-tabeller

Sept- 2005

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad:

· Bruk av EK-prosedyreverktøy

10.03.2008

12.03.2008

Offentlige anskaffelser - fordypning i regelverket, Direktoratet for forvaltning og IKT, Oslo

 

Hobbyer / Interesser

· Datarelaterte program, nettverksløsninger, bilderedigering med mer
Bygging/reperasjoner av PCer

· Fotografering - både digitalt og "konvensjonelt" - sistnevnte innbærer også fremkalling

· Motorsykkel - teknisk interesse samt utflukter mm (eldre Honda VF750ccm)

· Vedlikehold av eget eldre hus (1936)- restaurering, vedlikehold

· Barn og barnebarn

· Mat og matlaging (Kurs fra Kulinarisk Akademi mm)

Sosial Status

· Gift, voksne barn

· Eget hus i Våler i Østfold

· Egen bil og MC

 

 

Nyeste kommentarer

03.03 | 01:00

Takk, Amy <3

02.03 | 19:23

Jeg kjenner ikke sønnen din, men han er like god som deg :) Hvil i fred Christian

02.03 | 14:54

Takk for fine ord, Vigdis

02.03 | 06:10

Cristian var en gutt du bare måtte like, Hadde mange gode samtaler med han, En ting var sikkert Han elsket sin familie høyt. .Hvil i fred Cristian